orthopedie en revalidatie

Multidisciplinaire sportspreekuren

Door onze nauwe samenwerking met diverse sportzorgprofessionals kunnen wij u op de best mogelijke wijze en zo direct mogelijk helpen. Dat is het uitgangspunt voor onze multidisciplinaire spreekuren.

Afhankelijk van uw zorgvraag, zijn behalve uw behandelaar, orthopedisch technicus en/of orthopedisch schoentechnicus, ook één of meer andere sportzorgprofessionals bij het spreekuur aanwezig. Dit kan bijvoorbeeld een fysiotherapeut en/of een revalidatiearts zijn.

Samen bekijken wij hoe wij u kunnen helpen comfortabeler te sporten en bewegen.

Deze multidisciplinaire spreekuren vinden plaats op onze eigen locaties of in één van de diverse Limburgse ziekenhuizen of sportzorgcentra. Mocht het nodig zijn dan kunt op deze spreekuren terecht na een gratis adviesafspraak.

Veelgestelde vragen

Voor een eerste advies kunt u vrijblijvend een afspraak maken op één van onze locaties. Indien de zorgvraag van dien aard is dat een arts of specialist ingezet moet worden dan dient dit via uw huisarts te lopen. De huisarts geeft u dan een specifieke verwijzing voor bijvoorbeeld de orthopeed of sportarts.

We proberen zoveel mogelijk te anticiperen op uw vragen. We begrijpen dat we niet alle vragen online kunnen beantwoorden. Bel ons in dat geval op 046 – 47 46 45 1 of neem contact met ons op. Wij helpen u graag…