vergoedingen

Om ervoor te zorgen dat onze hulpmiddelen betaalbaar blijven en daarmee beschikbaar zijn voor iedereen, werken wij nauw samen met alle zorgverzekeraars in Nederland. De meeste hulpmiddelen worden vergoed vanuit de basis verzekering. In sommige gevallen geldt een wettelijke eigen bijdrage en/of eigen risico. Hieronder treft u meer informatie over de mogelijke vergoedingen. Raadpleeg ook altijd uw zorgpolis!

Afspraken met alle zorgverzekeraars

Wij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. De basisvergoeding voor alle hulpmiddelen declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U hoeft hier niets voor te doen. Wij hebben alleen de verwijsbrief of het aanvraagformulier van uw behandelend arts nodig. Neem bij uw eerste afspraak a.u.b. ook uw verzekeringspas en Identiteitskaart mee zodat de administratieve handelingen voor uw zorgverzekeraar goed uitgevoerd kunnen worden.

Vergoeding

Onze hulpmiddelen worden alleen vergoed vanuit de basisverzekering wanneer u hiervoor een medische indicatie heeft. Of uw hulpmiddel wordt vergoed en voor welk bedrag, hangt af van de zorgpolis die u heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Raadpleeg uw zorgpolis!

Geen eigen bijdrage en geen eigen risico voor orthopedische voetbedden/steunzolen

Orthopedische voetbedden/steunzolen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Veel aanvullende verzekeringen vergoeden wel een (deel) van de kosten voor voetbedden/steunzolen. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Overzicht vergoedingen steunzolen per zorgverzekeraar 2023 >

Eigen risico

Ook al wordt een hulpmiddel door de zorgverzekeraar vergoed, het kan zijn dat de kosten ten laste komen van uw eigen risico. Het eigen risico is een wettelijk bepaald jaarbedrag dat voor iedereen gelijk is. Voor 2023 bedraagt uw totale eigen risico € 385 (2022 idem). Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Bij sommige verzekeraars mag u uw eigen risico in termijnen betalen. Indien u dat wenst dient u hiervoor contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Voor sommige hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor orthopedische en semi-orthopedische schoenen, geldt behalve het eigen risico ook een eigen bijdrage. Dit bedrag betaalt u zelf. De overheid bepaalt voor welke hulpmiddelen een eigen bijdrage geldt, en hoe hoog de bijdrage is. Dit kan voor hulpmiddelen uit de basisverzekering én uit de aanvullende verzekering zijn. De wettelijk vastgestelde eigen bijdrage voor 2023 is €126 per paar (2022: €124,00) voor volwassenen en €63 per paar (2022 €62) voor kinderen tot 16 jaar. De eventuele aanvullende vergoeding hierop wordt bepaald door uw zorgverzekeraar. Raadpleeg uw zorgpolis!

Sommige zorgverzekeraars bieden een aanvullende verzekering, waarbij de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Wilt u weten hoe het voor u persoonlijk zit? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. Of bekijk alvast het overzicht ‘Overzicht zorgverzekeringen en vergoedingen 2022‘ hiernaast.

De informatie over de vermelde vergoedingen met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Overzicht vergoedingen 2023

Vergoedingen steunzolen 2023