Wettelijke bijdrage (semi) orthopedische schoenen 2020 iets lager

De overheid bepaalt voor welke hulpmiddelen een eigen bijdrage geldt, en hoe hoog de bijdrage is. Dit kan voor hulpmiddelen uit de basisverzekering én uit de aanvullende verzekering zijn. De wettelijk vastgestelde eigen bijdrage voor 2020 voor (semi) orthopedische schoenen is iets verlaagd en bedraagt €127 per paar (2019: €131,00) voor volwassenen en €63,50 per paar (2019: €65,50) voor kinderen tot 16 jaar.

De eventuele aanvullende vergoeding hierop wordt bepaald door uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw zorgpolis!